Placeholder Picture

- från idé till verklighet

Placeholder Picture

Tjänster

Placeholder Picture

Konstruktion (Tekniska lösningar)

För att komma från en idé till en fullt fungerande lösning är vägen ofta lång. Det är inte ovanligt att många tekniska lösningar måste överges för att de inte fungerar som tänkt, de är för dyra eller omöjliga att genomföra vid tillverkning.
 
Med vår breda kunskap och långa erfarenhet från många områden, även utanför den tekniska världen, lyckas vi lösa de problem och hinder som alltid finns där.

Genom att vi, i vårt kreativa skapande, alltid ser allt i sin helhet och inte begränsar oss av den välkända "lådan" hittar vi vägen vidare och rätar ut frågetecken till utropstecken.

I vårt arbete tar vi fram tekniska förslag och lösningar på produkterna, ibland helt själva, men ofta i samarbete med det egna företagets utvecklare.

Placeholder Picture

Design (Funktion & utseende)

En produkt är aldrig bättre än sitt utseende är en sliten slagdänga, men faktum är att utseendet är betydligt viktigare än vad man först tror.
Produkten ska gå att sälja och då måste den vara tilltalande, så vi arbetar också med designen av produkten.

Många vet inte hur nära ihopflätat konstruktionslösningarna, de tekniska lösningarna, är med utseendet och designen.

Begränsningarna vid tillverkning är många och ofta måste man "gå runt" problemet. Men det är också en av våra tyngsta styrkor, att lösa helheten så det fungerar vid tillverkning, är prisvärt och tilltalande för kunden.

Placeholder Picture

3D-CAD (Ritning)

Det vanligaste uppdraget är att rita produkter i 3D-CAD.

Det gör inget om det är från noll, inga ritningar finns, eller det redan finns ritningar i något stadie, vi ritar allt tills det är klart och kan lätt fortsätta eller ändra på befintliga ritningar oavsett vilket program de tidigare är ritade i eller vem som ritat dem.

Vårt huvudsakliga område är 3D-solider, vi begränsar oss när det gäller 2D och sheet-metal. Speciellt finns det en fördjupad kunskap inom 3D-utskrifter och områdena svarvning, fräsning & borrning samt gjutning & formsprutning, ett område många av våra kunder kommer från. Men i stort tar vi oss oftast an det mesta inom de flesta områden.

Vi har jobbat i de flesta CAD-program men fastnat för Siemens SolidEdge där vi upplever att det alltid går att lösa ett problem, finns stöd för analys och beräkningar men främst att det är det snabbaste programmet att rita i.


Kostnad 

Vi använder oss av ett fast pris (FlatRate) per arbetad timme som just nu ligger på:

495 kronor + moms per timme.

Vi debiterar alltid minst 2 timmar per jobb och känner du att budgeten är snäv eller det hela kanske drivs som ett projekt eller något annat, orsakerna är många, så är du alltid välkommen att be om en offert så erbjuder vi ett klumppris på hela jobbet utifrån dina förutsättningar.

Varje uppdrag utförs mot underskrivet avtal.

Välkommen att höra av dig till oss!