Placeholder Picture

- från idé till verklighet

Placeholder Picture

Om oss

Välkommen till Honnett AB.

Själva företaget startades 1998. 

Nu var det inte den egentliga starten utan den var många år innan det, faktiskt började allt vid valet av utbildning på gymnasiet. Intresset för teknik har alltid varit stort och många produkter har skapats och ännu fler befintliga produkter har förbättrats genom årens lopp, även innan gymnasiet var aktuellt, fast då för helt privat bruk.

Lite nostalgi vill vi gärna bjuda på och minnet av en förstärkare från tidigt 70-tal som plockades ner i atomer och aldrig riktigt blev sig själv igen gör sig påmind och det var nog här, ynka 5 år gammal, som den egentliga grunden las. 

Efter ett möte med AutoDesks AutoCAD 1992, då ENDAST i 2D startade konstruktions- och skapandeintresset för datorstödd produktutveckling. 

Honnett AB föregicks av Honnett HB som började sin verksamhet med datorer; bygga dem, installera och driftsätta. Även nätverk, internet och programmering fanns med i verksamheten. 

Under Honnett ABs tid har kunskaperna och erfarenheterna varit många. Ett flertal produkter har blivit verklighet sedan 1998, många av produkterna är framtagna åt andra företag, det som idag är vår huvudinriktning.  

Ett omfattande samarbete med Idéum i Lidköping, en teknisk helhetsutbildning för produktutvecklare och innovatörer, fritt kallat uppfinnare, har ytterligare fört oss framåt och vidare på vår väg. 

Idag förvaltar vi vår gedigna kunskapsbas och nätverk för att kunna ge dig som vår kund det bästa som går att få. Inget är för litet, inget är för stort. Vi älskar att titta utanför "lådan". Och allt kommer dig till gagn genom vårt aldrig sinande intresse för möjligheter och skaparglädje.